Plavby Costa s CK Orbis Link - Cestovní doklady, pojištění, víza
X
+420 702 180 081
plavby@orbislink.cz
O
Vyhledávání
Datum odjezdu

Zasílání novinek

Jste zde: Costa Poprvé na lodi Cestovní doklady, pojištění, víza

Cestovní doklady, pojištění, víza

Pro plavbu na lodích Costa budete potřebovat cestovní pas a mít také všechna víza, pokud jsou požadována. Pro některé země platí tzv. tranzit, víza nebudete potřebovat, některá víza si lze za poplatek zakoupit přímo na lodi. Každé dítě musí mít svůj vlastní cestovní pas. Kvalitní cestovní pojištění vám pomůže předejít neplánovaným výdajům na cestě.

Cestovní doklady

Do zahraničí je možné vycestovat pouze s platným dokumentem. V případě plavby je požadovaný cestovní pas, a to i pro dítě, včetně kojenců. Cestovní pas musí mít platnost delší o minimálně 6 měsíců po plánovaném návratu, některé země však vyžadují ještě delší platnost.
Více informací na stránkách Ministerstva vnitra: cestovní doklady

Pokud dítě necestuje s oběma rodiči a je doprovázeno osobami, které nejsou jeho rodiči / nejsou jeho opatrovníkem / někým jiným, kdo není uveden v jeho dokladech, obraťte se prosím na příslušné orgány, které vám sdělí, jaké dokumenty jsou k vycestování potřeba.

Je také důležité, abyste okamžitě oznámili změnu jména u žen, které se vdaly, aby jméno v pase bylo shodné se jménem na cestovním dokladu.

Důležité upozornění: Pasy mohou být při příjezdu vybrány personálem Costa a zadrženy po celou dobu plavby, tak aby mohly být předkládány různým přístavním úřadům. Pasy jsou v takovém případě k dispozici, pouze pokud si je cestující vyžádají při odchodu na pevninu.

Řidičské průkazy: pokud plánujete v přístavech zapůjčení vozu, zjistěte si předem, zda je v cílové zemi vyžadovám mezinárodní řidičský průkaz.Cestovní pojištění

Nabízíme uzavření kvalitního cestovní pojištění pojišťovny Allianz, která nabízí neomezený limit pojištění léčebných výloh a pojištění stornovacích poplatků a zavazadel. Asistenční služby jsou v českém jazyce, operátorky poradí s postupem, pomohou s tlumočením a při řešení závažnějších pojistných událostí jsou v kontaktu se zdravotnickým zařízením či místní policií.

Lodní lístky

Přibližně 10 – 14 dní před odplutím obdržíte lodní lístek v elektronické formě, který obsahuje:
- itinerář plavby
- itinerář charterového letu (pokud je rezervován)
- informace o čase nalodění a vylodění
- číslo kajuty, název paluby
- poukaz na transfer a další služby (pokud jsou rezervovány)
- poukaz na nápojové balíčky a další služby na lodi (pokud byly rezervované) 
- informace před odjezdem
- naloďovací formulář (bording form), doporučujeme před plavbou vyplnit
- štítky na zavazadla.

Cestující je zodpovědný za to, že bude mít u sebe všechny potřebné cestovní dokumenty a že vyhovuje všem celním a imigračním požadavkům. V opačném případě mu nebude povolen vstup na loď a ani mu nebude vrácena částka, kterou uhradil za plavbu.
Jména na plavebních, případně letových dokumentech musí být stejná jako jména uvedená v pase. Jakékoliv rozpory (včetně přezdívek, překlepů a zkrácených jmen) mohou zamezit odcestování a mohou také zneplatnit pojistku.
Pokud některý host nebude mít požadované dokumenty, bude mu odepřen nástup do letadla/na loď a budou vůči němu uplatněny storno poplatky v 100% výši ceny služby.

Pokud jste občany jiné národnosti, ověřte si, prosím, pasové a vízové povinnosti na svém konzulárním úřadu.Vstupní víza

Rusko
V případě, že se zúčastníte organizovaných fakultativních výletů, které nabízí lodní společnost, bude cena za vystavení víza započítána do ceny výletu a není nutno si zajistit vízum předem.
Pokud si přejete vydat se na pevninu samostatně, je nutno si zajistit vízum individuálně předem, neboť bez víza nelze loď v ruském přístavu opustit.

Tunis
Krátká návštěva se považuje za tzv. „tranzit“ a na pasažéry plaveb se vízová povinnost nevztahuje.

Egypt
Krátká návštěva se považuje za tzv. "tranzit" a na pasažéry plaveb se vízová povinnost nevztahuje.
Pro cesty do Egypta není žádoucí mít v pase izraelské razítko.

Rudé moře (Egypt/Izrael/Jordánsko) 
Je vyžadován strojově čitelný pas platný alespoň 6 měsíců po skončení plavby.

USA, Americké Panenské ostrovy (US Virgin Islands, např. St. Thomas), Portoriko
Na příslušném pasovém oddělení je třeba zažádat o vystavení biometrického pasu (e-pasu). K cestě bez víz se občané ČR musí prokázat e-pasem.

Na webové stránce nutné vyplnit žádost Elektronického systému cestovní registrace (ESTA). Žádost můžete vyplnit v českém jazyce. Po vyplnění a odeslání žádosti vám bude během několika minut zaslána odpověď. Udělování povolení vstupu do USA bylo po teroristických útocích ve světě zpřísněno.
Vstup na elektronický formulář  ESTA
 
Pokud máte stále platná víza, nemusíte již registraci ESTA vyplňovat. Můžete cestovat na vaše platná víza v platném pasu. V případě dalších otázek, týkajících se bezvízových cest, kontaktujte: consprague@state.gov.


 

Ostrovy v Karibiku - Bermudy, St. Lucie, Barbados
Krátká návštěva země je považována za tzv. „tranzit“ a na pasažéry nevztahují vízovou povinnost.

Spojené arabské emiráty, Dubaj
Hosté obdrží bezplatné 30denní vízum při příjezdu do země; je požadován strojově čitelný pas.

Indie
Je vyžadováno turistické vízum s vícenásobným vstupem. Toto vízum nelze získat na palubě, takže si ho občané ČR musí opatřit před odjezdem prostřednictvím webových stránek https://indianvisaonline.gov.in/.

Čína
Pro Čínu je zapotřebí vízum, a to buď vstupní vízum (jednovstupné) nebo s vícenásobným vstupem (platné alespoň pro dva vstupy v závislosti na itineráři plavby). Toto vízum nelze získat na palubě, takže si ho občané ČR musí opatřit před odjezdem prostřednictvím čínského konzulárního úřadu.
Pro město Sanya (Čína) je zapotřebí turistické tranzitní vízum. Costa se postará o potřebné formality nutné k jeho získání  při připlutí do země. Příslušné poplatky vám budou naúčtovány na palubě.

Vietnam
Pro Vietnam je zapotřebí tranzitní vízum: Costa se postará o potřebné formality nutné k jeho získání při příjezdu do země. Příslušné poplatky (cca 6 USD/os.) vám budou naúčtovány na palubě. Pokud by se nicméně tento stav změnil, hosté budou informováni při nejbližší možné příležitosti.

Indonésie
Pro návštěvu Indonésie je zapotřebí tranzitní vízum, které bude zajištěno před připlutím. Cena víza je cca 25 USD a bude naúčtována na lodní účet cestujícího.Kambodža
Pro občany EU se vydávají víza při příjezdu: na letišti nebo na palubě lodi. Turistické vízum stojí 30 USD / pas a zároveň je vybírán poplatek za vystavení ve výši 10 USD; host tedy musí uhradit 40 USD/osoba. Hosté zaplatí víza prostřednictvím palubního účtu.

 

Srí Lanka
Jsou akceptována E-visa nebo tranzitní víza. Pokud se jedná o 1 vstup, jsou tranzitní víza zdarma. Vyřízení zde: ETA


Ostrovy v Indickém oceánu
Pro plavby na ostrov Mauricius a pro plavby v Indickém oceánu se Costa postará o potřebné formality, které se vyřizují se na palubě za příslušný poplatek. Pokud se situace změní, Costa bude cestující informovat při nejbližší možné příležitosti.

Austrálie
Pro vstup do země je požadováno vízum nebo registrace ETA (Electronic Travel Authority) - vstup do registrace ETA.

Plavby kolem světa
Je potřeba strojově čitelný pas platný alespoň 6 měsíců po skončení plavby. Všechna potřebná víza je třeba si zajistit před odplutím.  

 

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: v případě potřeby detailnějších informací, prosím, kontaktujte příslušný konzulát.

Užitečné odkazy:
Portál Ministerstva zahraničních věcí, sekce Cestujeme
Přehled států s bezvízovým stykem
 

Aktualizováno: říjen  2018

Fotogalerie

passport